بازشدن سینماها اختیاری خواهد بود

دسته بندی

اشتراک گذاری

بازشدن سینماها اختیاری خواهد بود
در ششمی گرد‌همایی کارگروه بررسی آسیب‌های کرونا در سینما ضمن بررسی مقررات بازگشایی سالن‌های سینما جهت سفارش به ستاد ملی جنگ با کرونا مقرر شد بازگشایی سینما‌ها بعد از اعلام , داوطلبانه باشد و تمامی سینما‌ها ملزم به بازگشایی نباشند . همینطور امداد هزینه‌ای از طرف اداره سینمایی برای تهیه و تنظیم اقلام بهداشتی سینما‌ها درنظر گرفته شود .

درین گردهمایی با اعتنا به نام نویسی ۳۶۴۵ نفر در سامانه ثبت داده ها فعالان سینما مصدوم از کرونا مقرر شد داده ها ثبت شده با داده ها منزل سینما و صندوق اعتباری هنر همخوانی داده شود و طی روز‌های آتی با آخرین شدن لیست اشخاص دارنده حق تقدم , از حدود هزار نفر حمایت شود .

اشتراک گذاری