به کودکان شلیک نکنید , در راه ساخت

دسته بندی

اشتراک گذاری

به کودکان شلیک نکنید , در راه ساخت
سید سعید سیدزاده تنظیم کننده سینما , در رابطه پایانی شرایط ساخت «به خردسالان شلیک نکنید» اظهار‌کرد : بعضا هماهنگی‌ها را در دوران پیش ایجاد انجام دادیم و امید‌وار‌یم در صورت مهیا شدن وضعیت حتمی در حین پساکرونا سایر امور را نیز پیش ببریم و ساخت آغاز شود .

گفتنی است فیلم سینمایی «به کودک ها شلیک نکنید» به تنظیم کنندگی سید سعید سید زاده و کارگردانی انسیه فرمان روا حسینی است ; نمایش نامه این اثر در ۲۵ آذرماه سال ۹۴ پروانه ساخت اخذ کرد .

انسیه فرمان روا حسینی ساخت اثراتی نظیر «غروب شد بیا» , «شب بخیر فرمانده» , «پنالتی» و «زیباتر از زندگی» را در کارنامه خویش داراست .

اشتراک گذاری