بیمه بیکاری به بازیگران تئاتر وابستگی نمی گیرد

دسته بندی

اشتراک گذاری

بیمه بیکاری به بازیگران تئاتر وابستگی نمی گیرد
با شیوع ویروس کرونا تئاتر با حضور تماشاگران , در تمام جهان تعطیل شده‌است ولی هنوز فعالیت‌های متمایز از روش فضای مجازی به وسیله هنرمندان انجام می شود تا نشان دهند که هنوز تئاتر زنده است .

او خاطر نشان کرد : از اوایل اسفند ماه بازی زنده در مرزوبوم ما و همینطور شهرستان ملایر تعطیل شده و هیچ عمل تئاتری صورت نگرفته است . درصورتی که جشنواره‌ای به صورت مجازی برگزار میگردد , بیشتر یگانه تهران و بعضی مرکز ها استان‌ها است که فراخوان‌های آن‌ها‌را در فضای مجازی می بینیم , اما ملایر کاملا تعطیل شده و متاسفانه هیچ فعالیتی به صورت مجازی نیز صورت نگرفته است . اما یک‌سری بدن از هنرمندان استان فیلم نوشت خوانی را به صورت مستمردر فضای مجازی ادامه میدهند .

او خاطر نشان نمود : حدود یک ماه پیش از انتصاب توانا آشنا به مدیر راءس هنر‌های نمایشی شیوع بیماری را در مرز و بوم داشتیم از این رو نمی‌توانیم توقع بخش اعظمی داشته باشیم , به حیث اینجانب اکنون بایستی مدیریت راءس هنر‌های نمایشی تمام بضاعت و توان خویش را روی این انگیزه متمرکز کرده تا حقی را برای هنرمندان بازی زنده مطالبه نماید , چون تمام فعالیت‌های هنرمندان نمایش زنده در سراسر میهن تعطیل شده‌است . به نترسی می‌توان اعلام کرد که بیشتراز ۷۰ الی ۸۰ درصد هنرمندان بازی زنده سراسر میهن از روش بازی زنده کسب درآمد می کنند .

حبیبی با اشاره به این‌که بخش اعظمی از شغل ها به دلیل شیوع بیماری تعطیل شده و اینک در وب سایت تامین اجتماعی قابلیت نام نویسی برای بیمه بیکاری موجود هست , ذکر کرد : مبلغ بیمه بیکاری خیلی مهم نیست , البته همین که می توانند برای بیمه بیکاری نام نویسی و پولی را برای زمان بیکاری اخذ نمایند , خوشایند است , البته متاسفانه چنین تعریفی برای بازی زنده نیست و هنرمندان بازی زنده مشمول این بیمه نمی شوند . از لحاظ اینجانب مهم ترین کار رئیس راس هنر‌های نمایشی همین باشد که بتواند برای هنرمندان بازی زنده مطالبه نماید تا یاری بزرگی به هنرمندان باشد , چون اکثری از هنرمندان نمایش زنده به مشقت گذران معاش می نمایند .

وی خاطر نشان نمود : اینجانب دو سفارش دارم این‌که تمام تلاش مدیریت راس هنر‌های نمایشی و عزیزان معاونت کارها هنری این باشد که هزینه بیمه سه ماه در آغاز را وزارت راهنمایی پرداخت نماید , این امداد بزرگی برای تئاتری‌ها به شمار می رود , البته در هر حال این حالت می‌گذرد و خوش بینانه می گویم که بعضی از هنرمندان بازی زنده برای گذران معاش قرض کرده و بایستی آن را پرداخت نمایند , از دید اینجانب شایسته ترین استراتژی این است که راءس هنر‌های نمایشی , حمایت از گروه‌ها را اجرایی نماید و هر گروهی که کاری ساخت کرده یا این که در دست ایجاد داراست , پولی را به آنان اختصاص دهد تا چرخه کار بازی زنده مملکت به جنبش درآید و گره گشای گروه‌های تئاتری باشد .

اشتراک گذاری