حمید کاویانی اظهار‌کرد : سینما یک اکران سالم به من بدهکار است

دسته بندی

اشتراک گذاری

حمید کاویانی اظهار‌کرد : سینما یک اکران سالم به من بدهکار است
حمید کاویانی تالیف کننده و کارگردان سینما , در رابطه احتمال نمایش آنلاین فیلم سینمایی «بن بست وثوق» , اظهار‌کرد : برای نمایش آنلاین «بن بست وثوق» مذاکراتی انجام شد ; البته به شخصه با اعتنا به ساختار بصری و فضاسازی آن ترجیح میدهم , به احترام مخاطب فیلم را در حین و اوضاع ایده آل روی پرده سینما ببرم .

او خاطر نشان کرد : شک وتردید ندارم سینمای ما یک نمایش صحیح , سلامت و محترمانه به «بن بست وثوق» بدهکار است ; به این دلیل‌که ماهیت فیلم و زحمتی که برای خلق و خوی لحظه‌های آن کشیده شده می طلبد , فیلم در بعد ها و استاندارد صحیح و در فضای تعریف شده سینمایی نمایش داده شود .

این کارگردان خاطر نشان نمود : در روز ها قرنطینه کرونایی , از روش شبکه‌های او . اُ . دی مو جود در بستر وب , بخش اعظمی از فیلم‌های اهل ایران که پیشتر نمایش گردیده اند را مشاهده کردم . شوربختانه در بخش اعظم آنها خیر احترامی به مخاطب سینما برقرار بود و خیر نگاهِ کارگردان‌ها در قالب استاندارد‌های سینمایی تعریف شده بود . انگار بخش وسیعی از محصول ها به اصطلاح سینمایی ما‌را صرفا می بایست در بعد ها صفحه نمایش و تلویزیون مشاهده کرد ; ولی برخی اثرها فرنگی نیز چنین وضعیتی را دارا‌هستند .

کاویانی تیتر کرد : براین اساس فیلم‌هایی که فیلمسازانشان در پیشگاه و ساحت سینما متعهدانه کار کرده اند و با نگاهی سینمایی و برای نمایش آن بر پرده سینما گام برداشته اند , در صورتی‌که در فضای آنلاین پخش شوند جذابیتشان را از دست می دهند .

این کارگردان اذعان کرد : فیلم «بن بست وثوق» نیز بیشتراز این‌که ماجرا گو باشد , اتمسفر محور است و مخاطب در آن با یک فضاسازی گوناگون مواجه می شود . جهانِ بصری , جور پلان بندی , صحنه آرایی , صدا و بازی‌های آن برای پرده عریض و نمایش در سینما پباده سازی شده‌است . در فیض مخاطب در صفحه نمایش و تلویزیون و ابزار‌های این چنینی نمی تواند جهانِ آن را به صحت ادراک نماید .

کاویانی در پایان در رابطه جدیدترین عمل هنری خویش نیز ذکر کرد : بیشتراز شصت درصد نمایش نامه «مردگان رسمی» مندرج شده‌است . گویی خویش فیلم نوشت از اینجانب می‌خواهد زمان بیشتری را با آن نفس بکشم و کنارش باشم ; شخصیت‌های اخلاق شده آن پویا میباشند و دست از سرم بر نمی دارا هستند . هر رویدادی از داستان بار‌ها پیش از نگارش تغییر میکند و ولی این تغییر تحول به معنای شک در خلقشان نیست ; بلکه خویش شخصیت‌ها و صورت ماجرا می طلبد گونه‌های متعدد مواجهه و فضاسازی را در ذهنم تحت عنوان تالیف کننده تجسم کنم و آنگاه روی ورقه بیاورم .

اشتراک گذاری