طرح سینما های ماشینی اجرا خواهد شد

دسته بندی

اشتراک گذاری

طرح سینما های ماشینی اجرا خواهد شد
با شیوع ویروس کرونا و تعطیلی عمده شغل ها , نمایش فیلم در سالن‌های سینما هم تعطیل شد و بخشی از مشاغلی است که هنوز اطمینان صد در صدی برای بازگشایی آن نیست و با , ولی و اگر‌های متفاوتی روبرو است که فقط دارای مسئولیت سینماداران و رعایت اصول بهداشتی در آینده‌ای نزدیک , گشوده می گردد .

درین در میان سینماگران شیوه های متفاوتی را سفارش دادند که او‌لین استراتژی , نمایش آنلاین فیلم‌ها بود که آغازگرش فیلم ( خروج ( ابراهیم حاتمی‌کیا شد .

ولی طرح دیگری که از طرف محسنی محسنی نسب تهیه و تنظیم کننده و کارگردان سینما در گفتمان با خبر نگار ما مطرح شد drive in cinema یا این که به عبارتی ( سینما اتومبیل ( بود و گشوده نیز فیلم ( خروج ( درین مورد پیشقدم شد و قرار است برای آغاز , در پارکینگ ساختمان بلند به دنیاآمدن نمایش داده شود .

سینما اتومبیل در کشور‌های فرنگی تحت عنوان جزو بازوی نمایشی فیلم‌ها است که تابوی آن با نمایش فیلم ( خروج ( در سینمای ما شکسته شد و آرزو می رود دنباله دار باشد .

البته می بایست برای سینما اتومبیل وضعیت ویژه‌ای در حیث گرفت تا با حمایت دیگر ارگان‌ها به آخر و عاقبت رسد . پارکینگ‌های شهرداری و اداره ها مکان‌هایی است که ساعاتی را سوای به کارگیری ما‌نده و با بهره‌مندی از آن می‌توان پتانسیل‌های بالقوه را بالفعل کرد .

اشتراک گذاری