قابلیت و امکان جدید به مرورگر ها اضافه خواهد شد

دسته بندی

اشتراک گذاری

قابلیت و امکان جدید به مرورگر ها اضافه خواهد شد
گوگل به زودی امکان جدیدی را به مرورگر کروم طولانی تر مینماید که رئیس و نوع بندی تب‌ها را سهل خیس می نماید . یوزرها به امداد این امکان می توانند تب‌ها را تیم بندی کرده و برای هرمورد از آنها نام و رنگ گزینش نمایند . این امکان از هفته‌ آتی با تکثیر ورژن استوار کروم در دست قرار خواهد گرفت .

برای تیم بندی تب‌ها به امداد این قابلیت و امکان می‌توان روی تب متبوع کلیک راست کرده و مورد «Add tab to group» را تعیین کرد . آن‌گاه می‌توان تب‌های دیگر را به مجموعه بیشتر کرد و یا این که تیم نو ساخت . قابلیت تعیین اسم و رنگ برای هریک از گروه‌ها موجود هست .

گوگل از ماه‌ها پیشین در هم اکنون تست این امکان بوده و میگوید پژوهش ها اول آنان نشان داده که اکثری از یوزرها به به کارگیری از این قابلیت و امکان رغبت داشته‌اند و تب‌ها را مبتنی بر موضوعات متعدد تر و تمیز کرده‌اند .

گشوده بودن تعداد متعددی تب در مرورگر یکی‌از مشکلات همگانی بخش اعظم یوزرها است و گاه برای کشف کردن تب متبوع در راه‌بندان تب‌ها بایستی چندین دقیقه میان آنان کاوش کرد . با این حال گوگل رویه حلی برای آن ارائه نمیکرد و یوزرها تا تا قبل از این می بایست برای مدیر تب‌ها از افزونه‌ها به کارگیری می‌کردند .

قابلیت و امکان مجموعه بندی تب‌ها از حالا در ورژن بتا مرورگر کروم در اختیار قرار گرفته است و از هفته آتی به ورژن دسکتاپ کروم برای سیستم استدلال کروم , ویندوز , مک و لینوکس بیشتر خواهد شد .

گوگل هشدار می دهد که‌این امکان کم کم برای یوزرها منتشر خواهد شد تا مشکلی در ایستادگی و تلاش کروم ساخت نشود . بدین ترتیب در شرایطی‌که زودتر میخواهید این قابلیت و امکان را داشته باشید , بایستی از ورژن بتا به کار گیری نمایید .

اشتراک گذاری