لوگوی فیلم انبار رو نمایی شد

دسته بندی

اشتراک گذاری

فیلم تازه حسین ترک جوش که قرار بود با اسم «اوریگامی» ساخته شود , درحال حاضر به دلیل اینکه شخصی دیگر با این اسم فیلمی ثبت نموده است , تغییر و تحول اسم اعطا کرد و از این به‌ بعد از آن با اسم «انبار» شناخته می‌گردد .

به همین بهانه , از لوگو تایپِ اسم تازه این فیلم رو نمایی شد . هامون سیدی , علی یعقوبی , محمدرضاهلال‌زاده , اودین روشن , فاضل قنادی , وحیده اکبری‌نسب , علی پیله‌ور , شیوا سرمست , مرتضی حسینی , وحیدباقری و حامدکریوند بازیگران این فیلم می باشند .

تهیه و تنظیم کنندگان این فیلم , حسین ترک جوش و سمیه کاری می‌باشند و نویسندگی آن را شیما اسماعیلی برعهده داراست .

اشتراک گذاری