محمد امامی تهیه کننده سینما نبوده و نیست

دسته بندی

اشتراک گذاری

محمد امامی تهیه کننده سینما نبوده و نیست
دبیرخانه شورایعالی تهیه‌کنندگان سینمای جمهوری اسلامی ایران به اطلاع میرساند که محمد امامی مجرم پرونده اقتصادی , تهیه‌کننده سینما نبوده و نیست .

به همین منظور نیز هیچ‌گونه پروانه فیلمسازی ( ساخت ) فیلمی در معاونت سینمایی وزارت فرهنگ وتمدن و ارشادوراهنمایی اسلامی به اسم او صادر نشده است .

منبع شناسایی رشته «تهیه‌کنندگی سینما» شورایعالی تهیه‌کنندگان و در غایت شورای صادر شدن پروانه فیلمسازی اداره سینمایی مرزوبوم است .

اشتراک گذاری